Fajr 07:10 Dhuhr 12:54 Asr 02:53 Magrib 05:15 Isha 06:56 | Maandoverzicht

Nieuws over de verening en de activiteiten.

Verenigingen moeten weg bij P.M. van Gentstraat

Leerdam - De zes verenigingen die aan de P.M. van Gentstraat in Leerdam-West zijn gevestigd, moeten daar weg. Deze week heeft de gemeente laten weten van plan te zijn om hun huurcontracten en opstalrechten te beëindigen. De verenigingen hebben geschokt gereageerd op deze mededeling en gaan kijken wat ze samen kunnen ondernemen om dit besluit te voorkomen.

Het terrein aan de P.M. van Gentstraat biedt onderdak aan wijkvereniging West-End, de Vogelvriend, de Kleindierensportvereniging KVL&A, twee Turkse verenigingen en de Marokkaanse moskee. Het college geeft de verenigingen de tijd om voor 1 januari met voorstellen voor nieuwbouw te komen. De besturen van de zes verenigingen zijn op de hoogte gesteld voor de Leerdamse gemeenteraad een besluit neemt over dit voorstel. Op 3 februari staat het onderwerp op de politieke agenda. Komt de raad er dan niet uit, dan gaat men een maand later op herhaling.

 

Toekomstbestendig

De gemeente vindt de verschillende gebouwen èn de locatie aan de Van Gentstraat niet ‘toekomstbestendig’. De verenigingsgebouwen vallen uit de toon bij alle nieuwbouwactiviteiten die in dit deel van Leerdam in volle gang zijn en wijk West een enorme face-lift geven. “De gebouwen worden met liefde in stand gehouden en een aantal ziet er ook nog wel aardig uit, maar de kwaliteit en uitstraling lopen terug”, constateert wethouder Petra Groeneweg.

Broekgraaf

Als het aan de gemeente ligt, verhuizen de verenigingen naar twee gebouwen - één voor de Marokkaanse moskee en één voor de andere verenigingen - op de plaats in de Broekgraaf waar ook de voetbalvelden zijn geprojecteerd: in de hoek van de Koenderseweg en de Parallelweg. De betrokken verenigingen voelen daar vooralsnog niets voor, omdat ze vinden dat ze dan in een uithoek terecht komen, ver bij hun achterban vandaan.

Financiële klap

Een ander argument van de gemeente is dat de raad in 2008 heeft vastgesteld dat verenigingen op het gebied van huisvesting zelfstandig moeten zijn. Op dit moment ‘zitten’ bijna alle verenigingen heel goedkoop en betalen alleen opstalrechten: circa 200 euro per jaar. De gemeente gaat er van uit dat ze in de toekomst hun eigen grond - 160 euro per vierkante meter - en eigen gebouw financieren. Dat betekent een forse achteruitgang van hun financiële situatie.

Verrast

Volgens wethouder Groeneweg zijn de verenigingen verrast door de gemeente en voelen zij er weinig voor om samen gebruik te gaan maken van een multifunctionele accommodatie. “Maar we hopen dat dat gevoel wat bezinkt en we er in slagen om samen tot een oplossing te komen. Over twee maanden gaan we weer met elkaar om de tafel zitten.”

Verzet bundelen

De besturen van de zes verenigingen vinden dat ze door de gemeente niet serieus worden genomen en voelen zich voor het blok gezet. Ze benadrukken dat ze er niets voor voelen om in één gebouw ondergebracht te worden en wijzen erop dat de gebouwen in bijna alle gevallen hun eigendom zijn. Bovendien vindt men dat de gemeenten onvoldoende oog heeft voor de maatschappelijke functie en toegevoegde waarde die de verenigingen hebben voor de Leerdamse gemeenschap. Volgende week gaan ze overleggen hoe ze hun verzet tegen het besluit kunnen bundelen.

Overvallen

De verenigingen zijn overvallen door de mededeling van de gemeente dat de contracten opzegbaar zijn. De huidige contracten lopen immers tot 2027 en 2031. Juridisch onderzoek heeft echter uitgewezen dat verenigingen gedwongen kunnen worden deze locatie veel eerder te verlaten. De Marokkaanse moskee heeft de langst lopende rechten: tot 2017. De Vogelvriend zou al in 2014 moeten verkassen.

Overigens wil de gemeente het niet op deze manier ‘spelen’. Groeneweg: “We gaan samen proberen een oplossing te vinden.”

André Bijl

Bron: Het Kontakt

Over ons

Wij zijn de Islamitische Vereniging El Mouahidine. Beter bekend als Moskee ElMouahidine te Leerdam. جمعية ومسجد الموحدين. Wij bedienen de Islamitische gemeenschap in Leerdam en omstreken. Lees verder...