De Islamitische maanden (kalender)

De Islamitische maanden (kalender)

De islamitische kalender (jaartelling) werd voor het eerst geïntroduceerd door een nabije metgezel van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), namelijk ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem). Tijdens zijn leiderschap (khalifaat) van de moslimgemeenschap (oemmah), in ongeveer 638 n.C., beraadslaagde hij met zijn adviseurs om tot een beslissing te komen met betrekking tot de verschillende systemen van dateren die in die tijd gebruikt werden. Men ging akkoord dat de hidjrah het meest geschikte referentiepunt voor de islamitische kalender was, aangezien het een belangrijk keerpunt was voor de moslimgemeenschap.

Vrijgevigheid op de weg van Allaah is voedsel voor hart en ziel

In de Naam van de Allaah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Beste broeders en zusters, Allaah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

De gelijkenis van degenen die hun bezittingen uitgeven op de weg van Allaah is als de gelijkenis van een zaad dat zeven aren voortbrengt. Iedere aar draagt honderd zaden. En Allaah vermeerdert voor wie Hij wil. En Allaah is Alomvattend, Alwetend.” (Soerat al-Baqarah: 261).