Fajr 05:10 Dhuhr 01:39 Asr 05:32 Magrib 08:47 Isha 10:25 | Maandoverzicht

Verantwoording ANBI; financiëel, beleid, activiteiten en doelstelling.

Financiële verantwoording

Van elke ANBI (algemeen nut beogende instelling) wordt verwacht dat zij een (financiële) verantwoording publiceren op hun website. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een link naar de pagina waar de desbetreffende gegevens staan.

KvK nr: 40323817
Officiele naam van de Vereniging: DE MAROKKAANS-ISLAMITISCHE VERENIGING EL MOUAHIDINE
RSIN: 816541541
Begindatum ANBI: 01-01-2010
De vereniging is geen culturele ANBI.
Contactgegevens: zie contactformulier (klik hier)

 

Doelstelling:

De vereniging El Mouahidine stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen en in stand houden van de Islamitische cultuur.
  • Het bevorderen van de sociale- en maatschappelijke omstandigheden van de Islamitische burger in Nederland.
  • Het bieden van een gebedsruimte waar toenadering gezocht kan worden tot de Schepper.
  • Het bieden van een ontmoetingsruimte voor de achterban om de saamhorigheid te bevorderen.

De vereniging tracht bovenstaande doelen te bereiken door het kweken van wederzijds begrip voor de verschillende culturen.

Hiervoor organiseert de vereniging El Mouahidine voor zowel haar leden als niet-leden educatieve, sociaal-culturele, religieuze, sportieve en maatschappelijke activiteiten om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen.

Ook wordt er geïnvesteerd in activiteiten op lokaal niveau in samenwerking met wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen om het actief burgerschap in de Nederlandse samenleving te bevorderen.

Voor de eigen gemeenschap (lees leden) verrichten leden van de vereniging de volgende bezoeken:

  • Huisbezoek bij ziekte of langdurige afwezigheid
  • Ziekenbezoek bij ziekte op het ziekenhuis
  • Het bieden van geestelijke steun bij moeilijke situaties

Naast bovenstaande activiteiten zamelt de vereniging gelden in bij haar leden tijdens (natuur)rampen in de wereld. De vereniging kiest dan een goed doel uit waar deze gelden naar toe gaan.

Het uitgangspunt binnen de vereniging is dat iedereen vrijwillig een steentje bijdraagt om de deze activiteiten te organiseren. De vrijwilligers verrichten de taken volgens het principe van ‘Fisabilillah’. We hopen op een vergoeding van onze daden in het hiernamaals en we verwachten voor dit werk geen materiële vergoeding in deze wereld.

 

Beleidsplan

Het beleidsplan vindt u in pdf-formaat -binnenkort-.

 

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden

De vereniging heeft een bestuur. U vindt hun namen op hier.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders en vrijwilligers van Vereniging El Mouahidine ontvangen geen beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, maar worden meestal niet gedeclareerd.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Binnenkort.

 

Financiële verantwoording

Het jaarverslag van de penningmeester:

  • Verslag baten en lasten (pdf) -binnenkort-.

 

 

 

Gift ten behoeve van de Islamitische Vereniging El Mouahidine (iDeal)

iDeal betaling wordt mogelijk gemaakt door TargetMedia. Geen iDeal? Klik hier.

Over ons

Wij zijn de Islamitische Vereniging El Mouahidine. Beter bekend als Moskee ElMouahidine te Leerdam. جمعية ومسجد الموحدين. Wij bedienen de Islamitische gemeenschap in Leerdam en omstreken. Lees verder...