Fajr 06:09 Dhuhr 13:01 Asr 15:15 Magrib 17:45 Isha 19:32 | Maand | Download
nlaren

Verantwoording ANBI; financiëel, beleid, activiteiten en doelstelling.

Financiële verantwoording

Van elke ANBI (algemeen nut beogende instelling) wordt verwacht dat zij een (financiële) verantwoording publiceren op hun website. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een link naar de pagina waar de desbetreffende gegevens staan.

KvK nr: 40323817
Officiele naam van de Vereniging: DE MAROKKAANS-ISLAMITISCHE VERENIGING EL MOUAHIDINE
RSIN: 816541541
Begindatum ANBI: 01-01-2010
De vereniging is geen culturele ANBI.
Contactgegevens: zie Contact

 

Doelstelling:

De vereniging El Mouahidine stelt zich ten doel:

 • Het bevorderen en in stand houden van de Islamitische cultuur.
 • Het bevorderen van de sociale- en maatschappelijke omstandigheden van de Islamitische burger in Nederland.
 • Het bieden van een gebedsruimte waar toenadering gezocht kan worden tot de Schepper.
 • Het bieden van een ontmoetingsruimte voor de achterban om de saamhorigheid te bevorderen.

De vereniging tracht bovenstaande doelen te bereiken door het kweken van wederzijds begrip voor de verschillende culturen.

Hiervoor organiseert de vereniging El Mouahidine voor zowel haar leden als niet-leden educatieve, sociaal-culturele, religieuze, sportieve en maatschappelijke activiteiten om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen.

Ook wordt er geïnvesteerd in activiteiten op lokaal niveau in samenwerking met wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen om het actief burgerschap in de Nederlandse samenleving te bevorderen.

Voor de eigen gemeenschap (lees leden) verrichten leden van de vereniging de volgende bezoeken:

 • Huisbezoek bij ziekte of langdurige afwezigheid
 • Ziekenbezoek bij ziekte op het ziekenhuis
 • Het bieden van geestelijke steun bij moeilijke situaties

Naast bovenstaande activiteiten zamelt de vereniging gelden in bij haar leden tijdens (natuur)rampen in de wereld. De vereniging kiest dan een goed doel uit waar deze gelden naartoe gaan.

Dit doen we met behulp van vrijwilligers. De vrijwilliger kan in aanmerking komen voor vrijwilligersbijdrage indien hij/zij dit wenst.

 

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuursleden

De vereniging heeft een bestuur. U vindt hun namen hier.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders, commissieleden en vrijwilligers verrichten hun taken op vrijwillige basis. De vrijwilliger kan in aanmerking komen voor een vrijwilligersvergoeding.

 

Beleidsplan

  Beleidsplan (pdf).attachment

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De volgende activiteiten zijn georganiseerd.

Dagelijks en wekelijks

 • Dagelijkse gebed (5x per dag). Elke dag 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Leerdam en omgeving. 
 • Vrijdaggebed (1x per week). Iedere vrijdag van elke week een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Leerdam en omgeving.
 • Sportavonden (1x per week)
 • Weekendschool (elk weekend). Elk weekend worden Arabisch en religieuze lessen gegeven aan de kinderen van de gemeenschap. 

Jaarlijks

 • Taraweeh gebed tijdens Ramadhaan (de hele maand Ramadhaan)
 • Ied gebed (2x per jaar)
 • Iftarvonden (3x tijdens de maand Ramadhaan)
 • Lezingen en informatieavonden (2x per jaar). Deze lezingen hadden het doel de kennis over de islam te vergroten maar anderzijds de jongeren te informeren en bij te staan over maatschappelijke ontwikkelingen.

 

Financiële verantwoording

  Financiele verslag 2016 (pdf).attachment

  Financiele verslag 2017 (pdf).attachment

 

Over ons

Wij zijn de Islamitische Vereniging El Mouahidine. Beter bekend als Moskee ElMouahidine te Leerdam. جمعية ومسجد الموحدين. Lees verder...