Fajr 06:09 Dhuhr 13:01 Asr 15:15 Magrib 17:45 Isha 19:32 | Maand | Download
nlaren

De algemene doelstellingen van de vereniging.

Doelstellingen

De vereniging El Mouahidine stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen en in stand houden van de Islamitische cultuur.
  • Het bevorderen van de sociale- en maatschappelijke omstandigheden van de Islamitische burger in Nederland.
  • Het bieden van een gebedsruimte waar toenadering gezocht kan worden tot de Schepper.
  • Het bieden van een ontmoetingsruimte voor de achterban om de saamhorigheid te bevorderen.

De vereniging tracht

bovenstaande doelen te bereiken door het kweken van wederzijds begrip voor de verschillende culturen.

Hiervoor organiseert de vereniging El Mouahidine voor zowel haar leden als niet-leden educatieve, sociaal-culturele, religieuze, sportieve en maatschappelijke activiteiten om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen.

Ook wordt er geïnvesteerd in activiteiten op lokaal niveau in samenwerking met wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen om het actief burgerschap in de Nederlandse samenleving te bevorderen.

Voor de eigen gemeenschap (lees leden) verrichten leden van de vereniging de volgende bezoeken:

  • Huisbezoek bij ziekte of langdurige afwezigheid
  • Ziekenbezoek bij ziekte op het ziekenhuis
  • Het bieden van geestelijke steun bij moeilijke situaties

Naast bovenstaande activiteiten zamelt de vereniging gelden in bij haar leden tijdens (natuur)rampen in de wereld. De vereniging kiest dan een goed doel uit waar deze gelden naar toe gaan.

Dit doen we met behulp van vrijwilligers. De vrijwilliger kan in aanmerking komen voor vrijwilligersvergoeding.

Over ons

Wij zijn de Islamitische Vereniging El Mouahidine. Beter bekend als Moskee ElMouahidine te Leerdam. جمعية ومسجد الموحدين. Lees verder...