Fajr 03:58 Dhuhr 01:53 Asr 06:08 Magrib 09:58 Isha 11:33 | Maandoverzicht
nlaren

De algemene doelstellingen van de vereniging.

Doelstellingen

De vereniging El Mouahidine stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen en in stand houden van de Islamitische cultuur.
  • Het bevorderen van de sociale- en maatschappelijke omstandigheden van de Islamitische burger in Nederland.
  • Het bieden van een gebedsruimte waar toenadering gezocht kan worden tot de Schepper.
  • Het bieden van een ontmoetingsruimte voor de achterban om de saamhorigheid te bevorderen.

De vereniging tracht

bovenstaande doelen te bereiken door het kweken van wederzijds begrip voor de verschillende culturen.

Hiervoor organiseert de vereniging El Mouahidine voor zowel haar leden als niet-leden educatieve, sociaal-culturele, religieuze, sportieve en maatschappelijke activiteiten om de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen.

Ook wordt er geïnvesteerd in activiteiten op lokaal niveau in samenwerking met wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen om het actief burgerschap in de Nederlandse samenleving te bevorderen.

Voor de eigen gemeenschap (lees leden) verrichten leden van de vereniging de volgende bezoeken:

  • Huisbezoek bij ziekte of langdurige afwezigheid
  • Ziekenbezoek bij ziekte op het ziekenhuis
  • Het bieden van geestelijke steun bij moeilijke situaties

Naast bovenstaande activiteiten zamelt de vereniging gelden in bij haar leden tijdens (natuur)rampen in de wereld. De vereniging kiest dan een goed doel uit waar deze gelden naar toe gaan.

Het uitgangspunt binnen de vereniging is dat iedereen vrijwillig een steentje bijdraagt om de deze activiteiten te organiseren. De vrijwilligers verrichten de taken volgens het principe van ‘Fisabilillah’. We hopen op een vergoeding van onze daden in het hiernamaals en we verwachten voor dit werk geen materiële vergoeding in deze wereld.

Over ons

Wij zijn de Islamitische Vereniging El Mouahidine. Beter bekend als Moskee ElMouahidine te Leerdam. جمعية ومسجد الموحدين. Lees verder...

Tijdelijke locatie