Fajr 06:09 Dhuhr 13:01 Asr 15:15 Magrib 17:45 Isha 19:32 | Maand | Download
nlaren

De geschiedenis van de vereniging en wie we zijn.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de Islamitische Vereniging El Mouahidine bestaat uit 4 personen. De verschillende bestuursfuncties betekenen veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening zeer hoog, omdat een ieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk voor hun eigen bestuursonderdeel. Het bestuur stelt commissies aan die onder verantwoordelijkheid van het bestuur bepaalde taken vervullen om zo efficient mogelijk tot de gewenste eindresultaten te komen.

Het bestuur is er om uw belangen te dienen, wij zijn er voor u. Wij beslissen niet voor u, wij beslissen samen met u. Het bestuur neemt het definitieve besluit en is daarmee verantwoordelijk voor wat er gebeurt in en om de moskee. U kunt altijd iemand van het bestuur aanspreken als u wat te zeggen of te vragen heeft.

 

Geschiedenis

De Islamitische gemeenschap heeft zich vanaf de jaren '60 in Leerdam gevestigd. Nadat de eerste moskee was aangeschaft (1987) bleek als snel dat de capaciteit niet toereikend was voor de gemeenschap. In 1989 is daarom de oude gemeentehuis opgekocht die gevestigd was aan de Poorterij (Leerdam Centrum). Deze is in hetzelfde jaar getransporteerd naar Leerdam West (Koreawijk).

De moskee voor de nieuwbouw bestond uit een semi-permanent object ingericht als een gebedshuis. In de jaren ´90 is de ruimte vergroot door een aanbouw van +/- 25 meter omdat door de toenemende ledenaatal en belangstelling uit de regio de ruimte te klein was om alle activiteiten op educatief, sociaal en maatschappelijk gebied voor de leden (jongeren, mannen en vrouwen), niet-leden en omwonenden te kunnen uitvoeren. Het toenmalige gebouw begon na jaren vele gebreken te vertonen (verval, slijtage e.d.) waardoor we genoodzaakt waren om een nieuw permanent gebouw op te zetten.

Vanaf januari 2008 is daarom een ´Commissie Nieuwe Moskee´ aangesteld voor het oprichten van een nieuwe moskee. Deze commissie is druk bezig geweest om te onderhandelen met het gemeentebestuur om op de huidige plek een permanent gebedshuis te realiseren. Inmiddels staat er al een nieuw gebouw walhamdulillaah.

 

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter e vice-voorzitter en secretaris en penningmeester.

M. El Moussati

voorzitter

A. Kaddouri

vice-voorzitter

M. Harraz

secretaris

H. Azaaj

penningmeester

 

Commissies

Vrouwencommissie

Een speciale commissie houdt zich bezig met activiteiten die speciaal voor vrouwen worden georganiseerd. De volgende activiteiten worden momenteel georganiseerd: onderwijs, lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten, organiseren van benefieten, etc.

Commissie Nieuwe Moskee

Deze commissie bestond uit enkele personen en regelde alles m.b.t. de nieuwbouw, zowel fondsenwerving, als overleg met de gemeente.

Neem contact met ons op door gebruik te maken van het contactformulier. Klik hier.

Over ons

Wij zijn de Islamitische Vereniging El Mouahidine. Beter bekend als Moskee ElMouahidine te Leerdam. جمعية ومسجد الموحدين. Lees verder...