Fajr 06:29 Dhuhr 13:31 Asr 15:53 Magrib 18:25 Isha 20:11 | Maandoverzicht
nlaren

De geschiedenis van de vereniging en wie we zijn.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de Islamitische Vereniging El Mouahidine bestaat uit 5 personen. Naast hun eigen werk worden de bestuurstaken als vrijwilliger ingevuld. De verschillende bestuursfuncties betekenen veel opoffering van de eigen vrije tijd. Ondanks dat is de motivatie en voldoening zeer hoog, omdat een ieder het als een verplichting vanuit het geloof ziet om bij te dragen aan het welzijn van de maatschappij. De bestuursleden zijn allemaal eindverantwoordelijk voor hun eigen bestuursonderdeel. Het bestuur stelt commissies aan die onder verantwoordelijkheid van het bestuur bepaalde taken vervullen om zo efficient mogelijk tot de gewenste eindresultaten te komen.

Het bestuur is er om uw belangen te dienen, wij zijn er voor u. Wij beslissen niet voor u, wij beslissen samen met u. Het bestuur neemt het definitieve besluit en is daarmee verantwoordelijk voor wat er gebeurt in en om de moskee. U kunt altijd iemand van het bestuur aanspreken als u wat te zeggen of te vragen heeft.

 

Geschiedenis

De Islamitische gemeenschap heeft zich vanaf de jaren '60 in Leerdam gevestigd. Nadat de eerste moskee was aangeschaft (1987) bleek als snel dat de capaciteit niet toereikend was voor de gemeenschap. In 1989 is daarom de oude gemeentehuis opgekocht die gevestigd was aan de Poorterij (Leerdam Centrum). Deze is in hetzelfde jaar getransporteerd naar Leerdam West (Koreawijk).

De huidige moskee bestaat uit een semi-permanent object ingericht als een gebedshuis. In de jaren ´90 hebben we de ruimte vergroot door een aanbouw van +/- 25 meter omdat door de toenemende ledenaatal en belangstelling uit de regio de ruimte te klein was om alle activiteiten op educatief, sociaal en maatschappelijk gebied voor de leden (jongeren, mannen en vrouwen), niet-leden en omwonenden te kunnen uitvoeren. Momenteel vertoont de moskee vele gebreken (verval, slijtage e.d.) waardoor we genoodzaakt zijn om een nieuw permanent gebouw op te zetten.

Vanaf januari 2008 is daarom een ´Commissie Nieuwe Moskee´ aangesteld voor het oprichten van een nieuwe moskee. Deze commissie is momenteel druk bezig te onderhandelen met het gemeentebestuur om op de huidige plek een permanent gebedshuis te realiseren. Klik hier voor meer informatie over dit project.

 

Bestuur

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter e vice-voorzitter en secretaris en penningmeester.

M. El Moussati

voorzitter

A. Kaddouri

vice-voorzitter

M. Harraz

secretaris

H. Azaaj

penningmeester

 

Commissies

Vrouwencommissie

Een speciale commissie houdt zich bezig met activiteiten die speciaal voor vrouwen worden georganiseerd. De volgende activiteiten worden momenteel georganiseerd: onderwijs, lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten, organiseren van benefieten, etc.

Commissie Nieuwe Moskee

Klik hier om meer te lezen over het project "Nieuwbouw". Deze commissie bestaat uit enkele personen en regelt alles m.b.t. de nieuwbouw, zowel fondsenwerving, als overleg met de gemeente:
- N. El Moussati
- S. Azaaj


Neem contact op met het bestuur of de commissies door gebruik te maken van het contactformulier. Klik hier.

Over ons

Wij zijn de Islamitische Vereniging El Mouahidine. Beter bekend als Moskee ElMouahidine te Leerdam. جمعية ومسجد الموحدين. Lees verder...